1500-500 ขนาดเล็ก
1500-500 ขนาดเล็ก
previous arrow
next arrow
การสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก ระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (รอบที่ 2)
รายการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจจกรรม ดังนี้
UPDATE

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

UPDATE

คณิตศาสตร์

UPDATE

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

UPDATE

สุขศึกษาและพลศึกษา

UPDATE

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

UPDATE

เรียนรวม ภาษาไทย

UPDATE

การงานอาชีพ

ไม่เปิดรับสมัคร รอบที่ 2

นักบินน้อย สพฐ.

ไม่เปิดรับสมัคร รอบที่ 2

หุ่นยนต์

ไม่เปิดรับสมัคร รอบที่ 2

ภาษาต่างประเทศ

ไม่เปิดรับสมัคร รอบที่ 2

คอมพิวเตอร์

ไม่เปิดรับสมัคร รอบที่ 2

ศิลปะ (ดนตรีสากล)

ไม่เปิดรับสมัคร รอบที่ 2

ศิลปะ (ดนตรีไทย)

ไม่เปิดรับสมัคร รอบที่ 2

ศิลปะ (นาฏศิลป์)

ไม่เปิดรับสมัคร รอบที่ 2

เรียนรวม ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ไม่เปิดรับสมัคร รอบที่ 2

เรียนรวม ศิลปะ-ดนตรี

ไม่เปิดรับสมัคร รอบที่ 2

สถานที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่จัดการแข่งขัน (รายอำเภอ)

อ.เมืองตาก

แนะนำสถานที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่จัดการแข่งขัน ใน อ.เมืองตาก

อ.บ้านตาก

แนะนำสถานที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่จัดการแข่งขัน ใน อ.บ้านตาก

อ.สามเงา

แนะนำสถานที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่จัดการแข่งขัน ใน อ.สามเงา

อ.วังเจ้า

แนะนำสถานที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่จัดการแข่งขัน ใน อ.วังเจ้า

อ.แม่สอด

แนะนำสถานที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่จัดการแข่งขัน ใน อ.แม่สอด

อ.ท่าสองยาง

แนะนำสถานที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่จัดการแข่งขัน ใน อ.ท่าสองยาง

อ.แม่ระมาด

แนะนำสถานที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่จัดการแข่งขัน ใน อ.แม่ระมาด

อ.พบพระ

แนะนำสถานที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่จัดการแข่งขัน ใน อ.พบพระ

อ.อุ้มผาง

แนะนำสถานที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่จัดการแข่งขัน ใน อ.อุ้มผาง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดตาก

ข่าวสารงานศิลปหัตกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม